وسایل لازم
  • چرخ خیاطی
  • نخ
  • قیچی
  • ۲ رنگ پارچه که با هم هماهنگی داشته باشند
مراحل ساخت
1
reversible_bag_93_5_15_s1

 اندازه کیفی که در این خودآموز دوخته می شود٬ از بالای دسته ها تا پایین٬ ۵۰ سانتیمتر است و خود محفظه کیف به طول ۲۸ و عرض ۴۰ سانتیمتر می باشد.الگوی این کیف را از اینجا دانلود کنید. و طبق الگو٬ دو تکه از هر رنگ ببرید.

2
reversible_bag_93_5_15_s2

پایین هر کدام از این ۴ تکه دو عدد پیلی وجود دارد تا کیف حجم بگیرد. این پیلی ها را بدوزید و سپس تکه های همرنگ را پشت به پشت به هم بدوزید. فقط قسمت دسته ها را باقی بگذارید و دهانه کیف را هم به اشتباه ندوزید!

3
reversible_bag_93_5_15_s3

حلقه لبه کیف را مطابق شکل برش های ریزی بزنید که راحت برگردد.

4
reversible_bag_93_5_15_s4

reversible_bag_93_5_15_s5الان٬ هر دو پارچه به پشت هستند. آنها را پشت و رو کنید تا روی هر دو دیده شود.

5
reversible_bag_93_5_15_s6

حالا زمان وصل کردن دو طرف دسته ها به هم رسیده است. لبه انتهایی آنها را جفت جفت به هم بدوزید تا حلقه شوند.

6
reversible_bag_93_5_15_s7

دسته ها را باید از بیرون دوخت بزنید. برای این کار اول محل تا شدن و دوخت را با اتو مشخص کنید و تا بزنید.

7
reversible_bag_93_5_15_s8

با سوزن ته گرد دو رنگ دسته را به هم وصل کنید و روی آن را بدوزید.

reversible_bag_93_5_15_f

اینکه بتوانید از یک کیف٬ در دو موقعیت مختلف استفاده کنید٬ لذت بخش است!citymulti.com.ua/findessay.orgzubochist.com.uacitymulti.com.ua/findessay.orgzubochist.com.ua

منابع
  • verypurpleperson.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.