وسایل لازم
  • بند و یا پارچه
  • مهره های تزیینی
مراحل ساخت
1
blue4

مهره های این دستبند در همه خرازی ها موجود است و می توانید با سلیقه خودتان مهره ای را انتخاب کنید. به جای بند رنگی می توانید از پارچه های شاد نیزاستفاده کنید.

2
blue3

یکی از قفل ها را از سر بند رد کرده و گره کوچکی می زنیم.

3
blue5

اول مهره تزیینی را از بند رد کرده . سپس قفل  را از سر دیگر بند رد کرده و گره می زنیم. نکته: حتی می توان به جای قفل ها، دو سر بند را گرده بزنیم که دیگر احتیاجی به قفل هم نباشد.

blue2

دستبند مان به همین سادگی آماده شد و می توانیم به دور دستمان ببندیم. findessay.orgforex-top.comаккумуляторfindessay.orgforex-top.comаккумулятор

منابع
  • happyhour
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.