وسایل لازم
  • کاغذ یا مقوا رنگی
  • قیچی
  • مداد رنگی
مراحل ساخت
1
cutawayanimalpapper1

الگوی جوجه را دانلود کنید و آن را روی کاغذ رنگی بکشید و با قیچی جدا کنید. 

2
cutawayanimalpapper2

با مداد رنگی ، قسمت های مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و ... را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

3
cutawayanimalpapper3

الگوی خرگوش را دانلود کنید و آن را روی کاغذ بکشید و با قیچی جدا کنید. 

cutawayanimalpapper4

از وسط کاغذ الگو را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.goodspeed.com.ua/zubochist.com.ua/пеллетные котлы купитьgoodspeed.com.ua/zubochist.com.ua/пеллетные котлы купить

منابع
  • http://krokotak.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.