وسایل لازم
  • گلدان شیشه ای / جاشمعی شیشه ای
  • اسپری چسب
  • پودر اکلیل
مراحل ساخت
1
goldenlantern1

شما می توانید از گلدان شیشه ای یا جاشمعی شیشه ای استفاده کنید.

2
goldenlantern2

اسپری چسب را به سطح داخلی جاشمعی بزنید، پودر اکلیل را روی سطح داخلی جاشمعی بریزید طوریکه همه جا پوشیده از اکلیل شود. 

3
goldenlantern3

می توانید برخی نقاط جاشمعی را اکلیل بیشتری بریزید تا همه سطح کار یکسان نباشد.

goldenlantern4
منابع
  • www.houseofearnest.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.