وسایل لازم
  • بند چرمی
  • مهره های تزیینی
  • چسب
مراحل ساخت
1
07.1

 وسایل مورد نیاز این دستبند در تمام خرازی ها موجود است. 

2
06.1

با سلیقه خودمان مهره ها را از میله چرمی رد می کنیم.

3
05.24

قفل های دستبند را با چسب مایع به دو سرِ دستبند می چسبانیم.

03.23

دستبد ما با مهره ای متنوع و زیبا آماده شد.findessay.org/forex-top.com/аккумуляторыfindessay.org/forex-top.com/аккумуляторы

منابع
  • happyhour
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.