وسایل لازم
  • کدو حلوایی
  • اشکال قالب زنی شیرینی
  • چکش
  • چاقو بزرگ و تیز
مراحل ساخت
1
starrypumpkin1

با چاقو سر کدو حلوایی را ببرید و داخل آنرا خالی کنید.

2
starrypumpkin2

قالب شیرینی با طرح مورد نظرتان را روی کدو حلوایی بگذارید و فشار دهید تا درون کدو، فرو برود. این کار را دور تا دور کدو تنبل تکرار کنید.

3
starrypumpkin3

از آنجایی که کدو حلوایی سفت است، برای خالی کردن قالب شیرینی، از چاقو تیز و چکش استفاده کنید. نوک چاقو را روی کدو تنبل بگذارید و با چکش به سرِ چاقو ضربه بزنید تا راحتتر درون کدو فرو برود. پس از اتمام کار داخل کدو، شمع بگذارید و آنها را روشن کنید، این فانوس در فضای تاریک، جلوه زیادی دارد.

منابع
  • http://krokotak.com/
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.