وسایل لازم
  • کاغذ رنگی
  • چسب مایع
  • قیچی
  • مداد
  • سیخ چوبی
مراحل ساخت
1
papperanimals1

الگوی بالا را روی کاغذ رنگی بکشید و آن ها را با قیچی از کاغذ جدا کنید. مطابق عکس، حالت لازم را به کاغذ های کوچکتری که جدا کردید بدهید تا اعضای بدن حیوان درست شود، اگر لازم است از چسب اسفاده کنید.  سپس همه تکه ها را روی هم سوار کنید و بچسبانید تا یک جوجه کاغذی داشته باشید. در انتها، جوجه کاغذی را به سیخ چوبی بچسبانید. برای دانلود الگوی عروسکهای جوجه، خرگوش و کبوتر از krokotak.com ، کلیک کنید.

2
papperanimals2

روش کار مانند مرحله اول می باشد.

3
papperanimals3

روش کار مانند مرحله اول می باشد.

منابع
  • krokotak.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.