وسایل لازم
  • ظرف شیشه ای
  • دستمال کاغذی
  • قلمو
  • چسب چوب رقیق
  • رنگ
مراحل ساخت
1
tisshuelantern1

دستما کاغذی ها را با دست تکه تکه کنید و روی سطح بیرونی ظرف شیشه ای بچسبانید. 

2
tisshuelantern2

کل سطح شیشه را از چسب چوب رقیق آغشته کنید. بعد از خشک شدن چسب چوب، سطح مناسبی برای نقاشی کشیدن بدست می آید. 

منابع
  • krokotak.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.