وسایل لازم
  • چکمه لاستیکی در سایز کوچک
  • تکه های روزنامه
  • چسب مایع
  • مقوا
  • قیچی
  • رنگ
  • قلمو
مراحل ساخت
1
Boot-Pencil-Holder-Papier1

روزنامه را با دست به تکه های کوچک تقسیم کنید، با چسب رقیق، کل سطح چکمه را از روزنامه بپوشانید.

2
Boot-Pencil-Holder-Papier2

چکمه را وارونه به حال خود بگذارید تا چسب و روزنامه ها کاملا خشک شوند.

3
Boot-Pencil-Holder-Papier3

بعد از اینکه روزنامه ها خشک شدند، براحتی می توانید آن ها را از چکمه جدا کنید. اگر قالب چکمه به نظرتان نازک آمد، با یک لایه دیگر از روزنامه آنرا بپوشانید.

4
Boot-Pencil-Holder-Papier4

روی مقوا قالب کف چکمه را بکشید و آنرا جدا کنید. با تکه های روزنامه و چسب، مقوا را به ته چکمه بچسبانید.

5
Boot-Pencil-Holder-Papier5

روی روزنامه  طرح دلخواهتان را بکشید و آنرا از کل روزنامه جدا کنید و رنگش کنید. سپس با چسب آنرا روی جامدادی بچسبانید.

6
Boot-Pencil-Holder-Papier7

اگر نمی خواهید کل جامدادی، روزنامه ای باشد، می توانید سطح کار را رنگ کنید، سپس طرح دلخواهتان را بکشید.

7
Boot-Pencil-Holder-Papier8

برای اینکه جامدادیتان محکم بایستد، از یک لیوان باریک استفاده کنید و درون جامدادی بگذارید.

8
Boot-Pencil-Holder-Papier6

شما می توانید با همین روش یک فولدر هم درست کنید. کافیست یک جعبه را اریب ببرید و مراحل بالا را روی آن پیاده کنید، با این تفاوت که لازم نیست پس از خشک شدن روزنامه ها، آن ها ر ا از جعبه جدا کنید.

منابع
  • http://krokotak.com/
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.